Priser

Utrykning (Utrykning) Kursliste
Leie bil til førerprøve kr 2650,-
Singel kjøretime kr 1150,-
Vedlikeholdskjøring egen liten bil, etter §§36+37 kr 2900,-
Vedlikeholdskjøring TKU liten bil, etter §§ 36+37 kr 4450,-
Vedlikeholdskjøring Tung egen bil, etter §§ 36+37 kr 3100,-
Vedlikeholdskjøring Tung TKU bil, etter §§ 36+37 kr 7900,-
Grunnkurs kode 160 kr 30500,-