For å kunne kjøre utrykningskjøretøy må du ha kompetansebevis for utrykningskjøring. Det stilles krav til hva som må være på plass før du kan gjennomføre opplæringen og kurs hos oss.

Det er følgende formelle krav for å kunne starte kurs

  1. Må ha fylt 20 år den dagen kurset starter.
  2. Må ha hatt førerrett til klasse B sammenhengende i minst 2 år.
  3. Tilfredsstille helsekrav til kode160/Buss klasse D.
  4. Må dokumentere tilknytning til nødetat eller frivillig organisasjon som driver med utrykning, eller dokumentere at en utdanner seg til slik tjeneste.

Det må gjennomføres obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og du må bestå teoriprøve og oppkjøring. Selve opplæringen gjennomføres gjennom fire trinn. Dine kjøreferdigheter avgjør hvilket trinn du befinner deg på. Læringsmålene for trinn 1-4 angir den samlede kompetansen som kreves for bestå prøven og får å for ditt kompetansebevis.

  • Trinn 1: Grunnkurs – grunnleggende forståelse for utrykningskjøring
  • Trinn 2: Grunnleggende kjøredyktighet
  • Trinn 3: Utrykningskjøring
  • Trinn 4: Utrykningsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs

Teoriprøven kan tas når du har gjennomført deler av opplæringen (til og med trinn 3). Oppkjøringen kan tas når du har tatt teoriprøven, samt gjennomført obligatorisk opplæring. Ved gjennomført opplæring og godkjente prøver får du førerkort påført kode 160.

Vi tilbyr to ulike løp for utdanning i utrykningskurs.

  1. Intensivt kurs over 14 dager
  2. Kundetilpasset kurs over en lenger periode

Her skal vi kunne tilpasse oss din tid, arbeids – og familiesituasjon, så du bestemmer selv når det passer å kjøre.

Vedlikehold / oppfriskningskurs

Vi gjennomfører kundetilpassede oppfriskningskurs for utrykningsetatene / organisasjonene ut fra ønsker og behov. Kursene må gjennomføres etter Forskriftens bestemmelser §§ 36 – 37. Disse kursene gjennomføres både med liten og stor bil.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kurs?